OVER SIM

Syntax InfraMediairs is het advies-& projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in de beheersing van kabels en leidingen en biedt altijd een oplossing. Wij ontzorgen particuliere organisaties, projectontwikkelaars, (gecombineerde) aannemingsbedrijven, overheden zoals provincies, waterschappen, gemeentes en (semi)overheden (Rijkswaterstaat/ProRail) in alle fasen van de projectontwikkeling waar het kabels en leidingen betreft. Van advies, ontwerp en planning tot procesbewaking, uitvoering en oplevering.

De ambitie van InfraMediairs

Syntax InfraMediairs zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen bij het ontwerp, de aanleg, reconstructie of verlegging van kabels en leidingen en heeft alle kennis in huis om haar klanten te ontzorgen.