Verleggingen

Bij het verleggen van kabels en leidingen komt veel kijken, omdat er veelĀ partijen bij betrokken zijn. Syntax neemt de uitwerking van het plan van eisen voor haar rekening, begroot en bewaakt
de kosten ervan en houdt u via uitgekiende ICT op de hoogte van de vorderingen. Zij houdt daarbij optimaal rekening met de fysieke omgeving van het werk, zoals omwonenden en gebruikers. Bij de uitvoering hiervan kan Syntax bogen op een grote ervaring op het gebied van planning, juridische zaken, communicatie en feitelijke uitvoering van het werk.

Syntax InfraMediairs is specialist bij de bijzondere vorm van netaanpassing. InfraMediairs behartigt hierbij de belangen van of

  • de(GWW) aannemer,
  • of de kabel- en leidingeigenaar,
  • of Belanghebbende,
  • of een publiek orgaan,

De extra toegevoegde waarde van InfraMediairs in verleggingen zijn, ten eerste de zeer grondige en specialistische technische kennis van kabels en leidingen. Ten tweede het uitgebreide netwerk binnen deze sector. De kritieke schakel tussen maakbaarheid en functionaliteit. InfraMediairs heeft beide in huis, zeer ervaren projectmanagers van grote kabel en leiding werken en ook de engineeringcompetentie.