Referenties

Provincie Friesland, Verdiepte ligging N31:
Werkzaamheden: Inventarisatie k&l/ kadastraal onderzoek/ planning/ /juridische advisering omtrent toepassing nadeelcompensatieregelingen/ interpretatie nadeelcompensatieregelingen NKL, Provincie Friesland, Gemeente Harlingen/Telecomwet/begroting nadeelcompensatiekosten voor Provincie Friesland/advisering in relatie tot bouwfasering, voorkeurstracés k&l.


Liander, MS Route OS Nieuw-Vennep – Windmolenpark Burgerveen te Nieuw-Vennep:
Werkzaamheden: Ontwerp/engineering/vergunningaanvraag- en verkrijging/budgetbegroting voor het tracé binnen een tijdsbestek van 16 weken. Belanghebbenden: ProRail, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Haarlemmermeer, Gasunie.


Aansluitmanagement, tijdige oplevering van aansluitingen van diverse Netbeheerders:
Werkzaamheden: Het ontzorgen van opdrachtgevers voor het aanvragen van aansluitingen en tijdig opleveren tegen de juiste kosten.


Voorbereiding uitvoeringstracé middenspanningskabels:
Werkzaamheden: Het verwerken van de klic-melding op de legtekeningen van Liander voor de aannemer waardoor er overzichtelijke uitvoeringstekeningen op het werk zijn. Ontwerp en situatie worden helder in beeld gebracht, waardoor de productie verbetert in kwaliteit als kwantiteit.


Alliantie N201, Kabels & Leidingen:
Werkzaamheden: Coördineren uitvoering, projectbeheertekeningen, as-built.


Rijkswaterstaat, Ruimte voor de rivier:
Werkzaamheden: Beoordelen conflicten op waarde in relatie tot de nadeelcompensatieregeling t.b.v. EMVI inschrijver.


Trajectum Novum, Alliantie A2 Hooggelegen t.h.v. Landtunnel A2:
Werkzaamheden: Inventarisatie, verleggingsmanagement, coördinatie uitvoering


Gemeente Geldermalsen, Reconstructie Rijksstraatweg:
Werkzaamheden: Inventarisatie, kostenraming verlegging op basis van nadeelcompensatieregelingen, ontwerp voorsteltracé.


Provincie Flevoland, inmeten kabels openbare verlichting:
Werkzaamheden: Detecteren kabels openbare verlichting en het digitaal inmeten daarvan in het kader van de Wion.


Prorail, Spoorwegviaduct over nieuwe aftakking van de huidige Zuid-Willemsvaart:
Werkzaamheden: Beoordelen conflicten op waarde in relatie tot de nadeelcompensatieregeling t.b.v. EMVI inschrijver.


Rijkswaterstaat, KARGO (Renovatie 8 stalen bruggen over het Amsterdam -Rijnkanaal:
Werkzaamheden: Beoordelen conflicten op waarde in relatie tot de nadeelcompensatieregeling t.b.v. EMVI inschrijver.