Waterfront, ambitieus plan

Artikel 3 Strandeiland (Jaap de Rijk)‘Dankzij de juiste ingangen worden zaken snel en goed geregeld’.

Lang geleden lag Hanzestad Harderwijk aan de Zuiderzee. In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee en door drooglegging van de polder ligt Harderwijk sinds het midden van de vorige eeuw aan de Veluwerandmeren. Dit water speelt een belangrijke rol als recreatiegebied en zorgt voor nieuwe natuur. Water is dus in heden en verleden belangrijk voor de stad.

Het project Waterfront geeft de kustlijn van de stad in de nabije toekomst een compleet ander aanzien. Er wordt invulling gegeven aan de wens van de Harderwijkers om zo dicht mogelijk bij het water te wonen, te werken en te verblijven.
Lees meer…

Volop kennis en ervaring in huis

Syntax InfraMediairs wordt gevormd door een gezonde mix van jonge en seniore medewerkers. De jonge medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwste technieken en de seniore medewerkers beschikken over veel waardevolle kennis en ervaring. Eén van de ‘oude rotten in het vak’ is Johan Jansen. Hij is adviseur bij Syntax InfraMediairs voor zowel eigen medewerkers als externe partijen. Syntax InfraMediairs Detachering, één van de bedrijfstakken onder Syntax InfraServices, heeft Jansen nu gedetacheerd bij Rijkswaterstaat, waar hij een belangrijke rol speelt op het gebied van kabels en leidingen bij het project ‘ViA15’. Lees meer…

Verbreding expertise in pijpleidingen

Pijpleidingtransport biedt grote voordelen; er wordt geen kostbare leef oppervlakte in beslag genomen en er is geen sprake van geluidshinder of lokale milieuvervuiling. Een prima manier om gassen en vloeistoffen van a naar b te transporteren. Voorwaarde is wel dat de buisleidingen zodanig worden gelegd of verlegd dat de risico’s ten opzichte van de omgeving beheersbaar blijven. Dick Brouwer, consultant bij Syntax InfraMediairs, volgt de opleiding ‘Master of Pipeline Technology’. Tijdens deze opleiding worden alle facetten, die ook maar enigszins invloed kunnen hebben op de omgeving of de bestendigheid van de leiding, behandeld. Brouwer is inmiddels Gediplomeerd Technisch Pijpleidingingenieur.

Lees meer…