Over Syntax InfraMediairs

Syntax InfraMediairs is het advies-& projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in de beheersing van kabels en leidingen en biedt altijd een oplossing. Wij ontzorgen particuliere organisaties, projectontwikkelaars, (gecombineerde) aannemingsbedrijven, overheden zoals provincies, waterschappen, gemeentes en (semi)overheden (Rijkswaterstaat/ProRail) in alle fasen van de projectontwikkeling waar het kabels en leidingen betreft. Van advies, ontwerp en planning tot procesbewaking, uitvoering en oplevering.