Over Syntax InfraMediairs

Syntax InfraMediairs houdt zich bezig met advies, ontwerp, planning, procesbewaking en oplevering van kabels en leidingen. Haar knowhow bestrijkt het totale spectrum
van de ondergrondse infra: van het graven van sleuven en verrichten van boringen, tot advisering en consultancy van hightech oplossingen.

De ambitie van InfraMediairs

Syntax InfraMediairs zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen bij het ontwerp, de aanleg, reconstructie of verlegging van kabels en leidingen. Betrokkenen zijn onder andere: eigenaren van kabels en leidingen, aannemers, gww-aannemers, overheidsinstanties, wegbeheerders, gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook omwonenden en directe gebruikers van kabels en leidingen.