Missie, Visie & Strategie

Syntax InfraMediairs kent de belevingswerelden – en ook gevoeligheden – van de partijen die tezamen in infraprojecten werken. Zij heeft verstand van hun professies en beschikt over alle knowhow en nieuwste technologie om partijen optimaal te laten samenwerken. Die knowhow stelt zij ter beschikking aan klanten.