K&L Detectie

Syntax InfraMediairs BV brengt ondergrondse leidingen en kabels in kaart. Onder de grond liggen ongedacht veel kabels en leidingen, maar bijna niemand weet waar die precies liggen. Toch is
dat van groot belang, omdat er anders nodeloze schade ontstaat aan vitale ondergrondse infra. Natuurlijk is er de WION, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Maar de gegevens van deze voorziening zijn niet altijd voor de volle 100% betrouwbaar. Er ontstaat nog steeds schade omdat veel kabels en leidingen niet op de juiste wijze zijn geregistreerd. Gevolg: schade, veel ergernis en overlast voor de gebruikers.

Syntax InfraMediairs beheerst de ondergrondse detectietechniek tot in de puntjes. Zij maakt gebruik van de modernste apparatuur die ondermeer GPS-gestuurd is. Ze beschikt ook over toongeneratoren en kabeldetectieapparatuur voor het opsporen van kunststof buisleidingen. En uiteraard ook over grondradar. De metingen leggen we eveneens via GPS digitaal vast. In concreto komt het neer op het opzoeken, in kaart brengen en in X,Y,Z-coördinaten vastleggen van alle soorten kabels en leidingen.