Engineering

Syntax InfraMediairs is specialist op het gebied van ondergrondse infra en positioneert zich tussen de traditionele ingenieur en aannemer. Ook het productportfolio binnen de service Engineering is hier een voorbeeld van. Zo nemen wij in al onze tekeningen en berekeningen de maakbaarheid mee en is dit een onderscheidend focuspunt van InfraMediairs.

Wij bieden engineering en werkvoorbereidingsdiensten aan op alle disciplines binnen de ondergrondse infra, denk hierbij aan energietechniek, telecommunicatie, water en de aan de weg- en railinfrastructuur gebonden kabels en leidingen.

De engineeringsproducten zijn:

Tracé opnames

 • Basisontwerp
 • Detailontwerp
 • Kadestralerechere

Vergunningen

 • Verzorgen van vergunningen
 • Verzorgen van Vooroverleg
 • Verzorgen van instemming bij particuliere grondeigenaren
 • Verzorgen van rechten van opstal tot incl. de notariële afhandeling.
  Dossier opmaken

Sleufloze Technieken berekeningen

 • Horizontaal gestuurd boring
 • Open Front Techniek
 • Gesloten Front Techniek
 • Pneumatische Boor Techniek

Buisleiding berekening

 • Dimensioneren pijpleidingen
 • Kabelberekeningen

Enkel kostenramingen van nieuwe aanleg dan wel reconstructies van ondergrondse infra zijn een specialiteit van InfraMediairs, hiervoor verwijzen wij ook graag naar de pagina Verleggingen waarin duidelijk het proces wordt weergegeven van onze diensten bij deze speciale vorm van reconstructie.