Consultancy

Wilt u weten of uw proces werkelijk werkt? Dan is het tijd
om Syntax InfraMediairs in te schakelen voor een gedegen en duurzaam organisatieadvies. Daarbij kan Syntax de workflow onder de loep nemen, maar ook de kwaliteit en de klanttevredenheid in kaart brengen.

Syntax InfraMediairs zet voor meting van de efficiency van uw management de zogenaamde Dashboard© methode in. Dit is een instrument dat u een beeld geeft van de sterke en zwakke punten van uw procesmanagement. Het geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten. Omdat Syntax uw branche kent, biedt zij daarboven nog eens extra toegevoegde waarde.