Syntax InfraMediairs presenteert Klicweb

Artikel 2 KlicwebWie gaat graven, is volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht een graafmelding bij zich te hebben. Syntax InfraMediairs ontwikkelde een systeem waarmee u tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm mee kunt nemen naar de graaflocatie en waarmee ook de functionele voorbereiding kan worden verbeterd. Klicweb voldoet aan de WION, is zeer gebruiksvriendelijk en werkt op nagenoeg op ieder mobiel apparaat.

Bedenken, uitwerken, ontwikkelen, testen, aanpassen en nogmaals testen. Met de realisatie van Klicweb is alles tot in detail uitgedacht, toegepast en getest. Het systeem is klaar voor de praktijk! (meer…)

Nieuwe mogelijkheden rond verlegregelingen biedt gemeenten kansen

Aanpassing Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Rheden

Artikel 3 Gem RhedenBij omvangrijke infraprojecten lopen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen soms hoog op. Volgens afspraken die in het (verre) verleden zijn gemaakt, is de gemeente meestal verantwoordelijk voor betaling van een groot deel van deze kosten. Inmiddels is bepaald dat gemeenten oude (privaatrechtelijke) verlegregelingen mogen opzeggen om vervolgens een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Dit kan leiden tot een structurele kostenbesparing.

Toen Vitens bij de Gemeente Rheden aanklopte om een nieuw contract af te sluiten, werd besloten om de mogelijkheden rond deze verlegregeling nader te onderzoeken. Johannes Rodenhuis reisde naar Rheden en gaf een presentatie over de nadeelcompensatieregeling. (meer…)

Constructieve samenwerking voor realisatie Waterfront

‘Neem de nutsvoorzieningen serieus!’

Artikel 4 BoskalisIn Harderwijk wordt ongeveer 40 hectare grond bouwrijp gemaakt voor één van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van Nederland; het Waterfront. Boskalis Nederland maakt deel uit van het Consortium, van waaruit de werkzaamheden worden gecoördineerd, en voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit.

Kees de Boer, Projectleider bij Boskalis, is al vele jaren werkzaam in de aannemerij. Hij weet hoe het werkt. “Bij het onderwerp ‘kabels en leidingen’ begint iedereen te zuchten. Toen we in 2006 echt slagen moesten maken op dit onderdeel, vonden we een partij die zodanig te werk ging dat het een zucht van verlichting werd. We werden ontzorgd.” (meer…)

Waterfront, ambitieus plan

Artikel 3 Strandeiland (Jaap de Rijk)‘Dankzij de juiste ingangen worden zaken snel en goed geregeld’.

Lang geleden lag Hanzestad Harderwijk aan de Zuiderzee. In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee en door drooglegging van de polder ligt Harderwijk sinds het midden van de vorige eeuw aan de Veluwerandmeren. Dit water speelt een belangrijke rol als recreatiegebied en zorgt voor nieuwe natuur. Water is dus in heden en verleden belangrijk voor de stad.

Het project Waterfront geeft de kustlijn van de stad in de nabije toekomst een compleet ander aanzien. Er wordt invulling gegeven aan de wens van de Harderwijkers om zo dicht mogelijk bij het water te wonen, te werken en te verblijven.
(meer…)

Volop kennis en ervaring in huis

Syntax InfraMediairs wordt gevormd door een gezonde mix van jonge en seniore medewerkers. De jonge medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwste technieken en de seniore medewerkers beschikken over veel waardevolle kennis en ervaring. Eén van de ‘oude rotten in het vak’ is Johan Jansen. Hij is adviseur bij Syntax InfraMediairs voor zowel eigen medewerkers als externe partijen. Syntax InfraMediairs Detachering, één van de bedrijfstakken onder Syntax InfraServices, heeft Jansen nu gedetacheerd bij Rijkswaterstaat, waar hij een belangrijke rol speelt op het gebied van kabels en leidingen bij het project ‘ViA15’. (meer…)

Verbreding expertise in pijpleidingen

Pijpleidingtransport biedt grote voordelen; er wordt geen kostbare leef oppervlakte in beslag genomen en er is geen sprake van geluidshinder of lokale milieuvervuiling. Een prima manier om gassen en vloeistoffen van a naar b te transporteren. Voorwaarde is wel dat de buisleidingen zodanig worden gelegd of verlegd dat de risico’s ten opzichte van de omgeving beheersbaar blijven. Dick Brouwer, consultant bij Syntax InfraMediairs, volgt de opleiding ‘Master of Pipeline Technology’. Tijdens deze opleiding worden alle facetten, die ook maar enigszins invloed kunnen hebben op de omgeving of de bestendigheid van de leiding, behandeld. Brouwer is inmiddels Gediplomeerd Technisch Pijpleidingingenieur.

(meer…)