Ambities

Traditioneel zijn er veel partijen die zich bezighouden met infrastructuren. Vooral binnen de kabels en leidingen zijn partijen sterk per individuele discipline georiënteerd. 

Syntax InfraMediairs brengt de werelden van overheden, netbeheerders, particulieren, uitvoerende professionals, ingenieursbureaus en aannemers van projecten bij elkaar en zet haar kennis en expertise in op gebied van kabels en leidingen. Zo levert zij een bijdrage tot efficiency en kostenbesparing en verhoogt zij het maatschappelijk gebruik van onder- en bovengrondse infrastructuren.