Ambities

Traditioneel zijn er veel partijen die zich bezighouden met

infrastructuren, vooral binnen de kabels en leidingen, sterk perindividuele discipline georiënteerd. Dat geldt voor zowel gebruikers als aanbieders van infranetwerken. Syntax Infra Services brengt de werelden van overheden, beheerders, opdrachtgevers, particulieren, gebruikers, uitvoerende professionals, ingenieursbureaus en aannemers van projecten bij elkaar. Zo levert zij een bijdrage tot efficiency en kostenbesparing en verhoogt zij het maatschappelijk gebruik van onder- en bovengrondse infrastructuren.