Artikel 2 KlicwebWie gaat graven, is volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht een graafmelding bij zich te hebben. Syntax InfraMediairs ontwikkelde een systeem waarmee u tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm mee kunt nemen naar de graaflocatie en waarmee ook de functionele voorbereiding kan worden verbeterd. Klicweb voldoet aan de WION, is zeer gebruiksvriendelijk en werkt op nagenoeg op ieder mobiel apparaat.

Bedenken, uitwerken, ontwikkelen, testen, aanpassen en nogmaals testen. Met de realisatie van Klicweb is alles tot in detail uitgedacht, toegepast en getest. Het systeem is klaar voor de praktijk!

Klaar met de rompslomp

“Het meenemen van al het verplichte papierwerk naar de graaflocatie wordt al vele jaren beschouwd als onhandige rompslomp”, vertelt Martijn Nijland van Syntax InfraMediairs. “Maar het is verplicht en je moet inderdaad nog wel eens iets nakijken. Dan staat men behoorlijk te zoeken naar de juiste tekening of het benodigde document. Toen het Kadaster tekeningen digitaal ging aanbieden, was dat de eerste stap naar nieuwe mogelijkheden.”
Met de kennis en ervaring over de praktijk werd een lijst opgesteld van wenselijke mogelijkheden. “We wisten precies hoe we het wilden hebben, waar in de praktijk behoefte aan is.” In Groenink Advies vond Syntax InfraMediairs een partij die deze lijst met functionaliteiten kon vertalen naar een technische inrichting van het systeem dat de naam Klicweb kreeg.

Hoe werkt het?

Met Klicweb beschikt u, op kantoor én in het veld, over tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm. Geen bundels papier meer, maar een tablet, laptop of mobiele telefoon met daarop de tekeningen en andere documentatie van het Kadaster. Het is geen applicatie (app) dus het werkt net zo goed op een PC als een mobiel apparaat. “Eén van de wensen was dat de gegevens overal kunnen worden geraadpleegd”, vertelt Annius Groenink van Groenink Advies. “Om die reden is het zo ingericht dat het uploaden eenmalig online gebeurt en dat de documentatie daarna ook zonder netwerkverbinding bekeken kan worden.”
Een ander voordeel van Klicweb is dat een Klic-melding door meerdere mensen tegelijk geraadpleegd kan worden. Na het uploaden kunnen kaarten (met daarin meerdere lagen, die de gebruiker zelf kan in- of uitschakelen), adressen en documenten online en offline worden bekeken. “De klant betaalt via iDeal vijf euro (excl. BTW) voor het plaatsen van een Klic-melding.  Iedere nieuwe klant ontvangt één gratis credit voor het plaatsen van één Klic-melding. Ter introductie geldt dat klanten tot 30 september 2014 helemaal gratis gebruik kunnen maken van Klicweb om rustig ervaring op te kunnen doen met het systeem.”

Afgestemd op de gebruiker

Klicweb is een prachtig eindproduct van twee bedrijven die hun kennis hebben gebundeld. Syntax InfraMediairs en Groenink Advies hebben, ieder op hun eigen vakgebied, zodanig veel kennis en ervaring dat het systeem perfect is afgestemd op de gebruiker. “Klicweb is eenvoudig te bedienen, de meest wenselijke functionaliteiten staan erop en het werkt op nagenoeg ieder device. Het doel is uiteraard om het woord ‘nagenoeg’ straks weg te kunnen laten.” Daarom is feedback (via 0341-262626 of helpdesk@klicweb.nl) ook zeer wenselijk. “Het is nieuw en kan mogelijk nog wat verbeterd worden. Vragen en opmerkingen zijn welkom”, aldus Martijn Nijland.
Voor Groenink was deze opdracht, na klussen voor onder andere landelijke dagbladen en grote, internationaal opererende bedrijven, de eerste opdracht rond kabels en leidingen. “Een fascinerende wereld, met veel raakvlakken met de ICT. Mooi dat we die krachten bundelen.”

Toekomstige ontwikkelingen

Het is de bedoeling om deze eerste release, waar de belangrijkste en meest gevraagde functionaliteiten in zitten, vervolgens uit te breiden. Erik Rodenhuis: “Te denken valt aan up-to-date projectgegevens  op locatie, belemmerende ligging in kaart brengen en uitbreiding van de beschikbare GIS informatie wat kan bijdragen aan een efficiënte voorbereiding van K&L tracés.” Op dit vlak, het voorbereiden op kantoor, wordt ook gedacht aan ander vormen van informatie verstrekking. “Er zijn eindeloos veel uitbreidingsmogelijkheden. Complete projectmappen zelf uploaden, VCA gegevens praktisch bij de hand hebben, Aanwijzingen BEI, VIAG gegevens zodat deze altijd compleet zijn per graafploeg.” Een mooie uitdaging voor Syntax InfraMediairs en Groenink Advies.

Annius Groenink was overigens onder de indruk van de voorlopersrol van Syntax InfraMediairs. “De manier waarop Syntax communiceert met klanten over werk en materiaal, daar gaan dit soort technieken een grote toegevoegde waarde in zijn.”

> Bekijk de Klicweb demo op klicweb.nl