‘Neem de nutsvoorzieningen serieus!’

Artikel 4 BoskalisIn Harderwijk wordt ongeveer 40 hectare grond bouwrijp gemaakt voor één van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van Nederland; het Waterfront. Boskalis Nederland maakt deel uit van het Consortium, van waaruit de werkzaamheden worden gecoördineerd, en voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit.

Kees de Boer, Projectleider bij Boskalis, is al vele jaren werkzaam in de aannemerij. Hij weet hoe het werkt. “Bij het onderwerp ‘kabels en leidingen’ begint iedereen te zuchten. Toen we in 2006 echt slagen moesten maken op dit onderdeel, vonden we een partij die zodanig te werk ging dat het een zucht van verlichting werd. We werden ontzorgd.”

Verstand van zaken

Direct na het inschakelen van Syntax InfraMediars moesten de mannen de handen uit de mouwen steken. “Wie gaat graven, zal al snel op kabels en leidingen stuiten”, vertelt Reyer Roelofsen.  “Dan wil je weten wie de eigenaar is, wie de verlegging betaalt, waar de kabel naar toe moet en hoe je er tijdens de werkzaamheden voor zorgt dat overdracht van stroom of data gewaarborgd blijft. Toen wij door Boskalis werden benaderd om dit te regelen met diverse nutsbedrijven, moesten we snel schakelen.”

Na de strubbelingen die er waren geweest met andere partijen, was De Boer aanvankelijk sceptisch. “Het was een worsteling om de juiste partijen aan tafel te krijgen. Syntax liet zien dat ze verstand van zaken hebben en beschikken over de juiste ingangen. Waar wij moeite hadden om een vertegenwoordiger van het nutsbedrijf ergens volgende week om de tafel te krijgen, zorgde Syntax ervoor dat de beste man de volgende dag op de stoep stond.”

Schouders eronder

Kabels en leidingen kunnen een enorm stagnerende factor zijn voor een bouwproject. “Er lag nog een 10 kV leiding in het gebied waar intensief gegraven moest worden. Zo’n leiding verleggen is een deelproject binnen een groot project. Als je dat niet goed plant, of je stuit tegen onverwachtse zaken die de boel vertragen, dan kost dit tijd en geld”, aldus Kees de Boer.
Eigenaar van de 10 kV leiding was Liander. “We hebben hier goede contacten”, vertelt Roelofsen. “We hebben ze op tijd uitgenodigd en tijdens gesprekken zodanig onze gezamenlijke kundigheid getoond dat Liander ons de uitvoering toevertrouwde. Zij gingen akkoord met ons voorstel om tijdens de saneringswerkzaamheden de leiding in gebruik te houden – uiteraard met de nodige voorzieningen – zodat levering van energie en het tijdig opleveren van de werkzaamheden geborgd waren. Dat is niet vanzelfsprekend. Je moet eerst bewijzen dat je doet wat je zegt. Het opbouwen van vertrouwen kost tijd.”
De Boer vult aan: “Een goed voorbeeld van ‘samen de schouders eronder zetten’. Duidelijk aangeven wie je bent, wat je kunt en wat je wilt en vervolgens constructief samenwerken in het belang van het project.”

Breed inzetbaar

Syntax InfraMediairs regelt de verleggingen, is coördinerend in de uitvoering, lost storingen op, speelt een dienstverlenende rol in de voorbereiding door onder andere de bouwketen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen en verzorgt de engineering voor de jachthavens. Roelofsen: “We zijn werkzaam voor het hoofdnet, de aansluitingen en ook achter de meter kunnen wij netten ontwerpen.”
Cees de Boer geeft aan dat hij geen andere partij kent met zo veel kennis in de voorbereidende én de aannemerskant. “Vol vertrouwen heeft Boskalis Syntax InfraMediairs aangesteld als woordvoerder als het gaat om kabels en leidingen voor de herinrichting van de jachthaven. Bovendien verzorgt Syntax InfraMediairs de ontwerpbegeleiding en zit het bedrijf aan tafel om de complete ontsluiting te kunnen regelen. Ze zijn breed inzetbaar.”

Boskalis neemt de nutsvoorzieningen zeer serieus en wordt hierin ontzorgd door het pragmatisch werkende Syntax InfraMediairs, dat de wetten kent en een stevig netwerk heeft. De Boer: “Syntax InfraMediairs is echt intermediair op het gebied van kabels en leidingen.”

> Meer informatie over het project vind u op www.waterfrontharderwijk.nl