Artikel 3 Strandeiland (Jaap de Rijk)‘Dankzij de juiste ingangen worden zaken snel en goed geregeld’.

Lang geleden lag Hanzestad Harderwijk aan de Zuiderzee. In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee en door drooglegging van de polder ligt Harderwijk sinds het midden van de vorige eeuw aan de Veluwerandmeren. Dit water speelt een belangrijke rol als recreatiegebied en zorgt voor nieuwe natuur. Water is dus in heden en verleden belangrijk voor de stad.

Het project Waterfront geeft de kustlijn van de stad in de nabije toekomst een compleet ander aanzien. Er wordt invulling gegeven aan de wens van de Harderwijkers om zo dicht mogelijk bij het water te wonen, te werken en te verblijven.

Eilanden
De parkeerplaatsen op de Boulevard, voornamelijk bestemd voor de bezoekers van het Dolfinarium, worden afgegraven zodat het water weer reikt tot bijna aan de stadsmuur. Aan de overkant komt een lange flaneerboulevard. Het Dolfinarium komt op een eiland te liggen, er komt een nieuwe jachthaven en er wordt een fraai Strandeiland gecreëerd waar mensen elkaar ontmoeten. Maar het meest omvangrijke deel van het project Waterfront is toch wel de woningbouw. Er worden op twee wooneilanden en in andere woongebieden in totaal ongeveer 1.600 nieuwe woningen gebouwd. De woningen van het eerste eiland, Zuidereiland, die allemaal aan of in de directe nabijheid van het water komen te staan, variëren in prijs, sfeer en karakter.

Ontwikkelingscombinatie
Het is een ambitieus plan. Daar komt nog bij dat er een compleet industrieterrein, inclusief de voormalige asbestfabriek van Asbestona, moet worden verplaatst. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om één van de meest complexe gebiedsontwikkelingen in Nederland.
De Gemeente Harderwijk is de opdrachtgever. Twee van de drie partijen, die in 2006 door de gemeente werden gecontracteerd, hebben zich verenigd in de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF. De TBI-bedrijven Koopmans Bouwgroep en Synchroon zijn verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van circa 40 hectare. Boskalis Nederland voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit.
Gerard Nijkamp, werkzaam bij Koopmans Bouwgroep uit Enschede, is verantwoordelijk voor de inkoop van civiele werken. “We zochten een specialist op het gebied van kabels en leidingen met een goed netwerk. We hebben na gesprekken met enkele geschikte partijen, gekozen voor Syntax InfraMediairs.”

Netwerk
De opdracht voor Syntax InfraMediairs was het in kaart brengen van de aanwezige kabels en leidingen en de coördinatie van de verleggingen. Daarnaast moesten er locaties worden bepaald voor traforuimtes. “We hebben te maken met een breed scala aan netbeheerders. Verschillende medewerkers van Syntax InfraMediairs hebben in het verleden bij partijen gewerkt die een rol hebben gespeeld in de aanleg van die kabels en leidingen. De contacten zijn goed. Ze beschikken over de juiste ingangen waardoor zaken snel en goed geregeld worden.” De kennis en ervaring over het Harderwijkse was dus doorslaggevend, maar daarnaast kwam Syntax InfraMediairs ook goed naar voren op basis van deskundigheid, ervaring en kosten.

Planning en fasering
Inmiddels is het Strandeiland 1e fase opgeleverd en is er een start gemaakt met verschillende voorbereidende werkzaamheden voor de volgende fasen. De woningbouw start in het eerste kwartaal van 2014, maar het bouwrijp maken is al in gang gezet. Voor dit project is de planning en de fasering erg belangrijk. “De realisatie van het Strandeiland is in verband met Koninginnedag naar voren geschoven. Tegelijkertijd moest een bouwweg worden aangelegd en moest alvast worden bepaald welke aansluitingen aanwezig moeten zijn in de nieuwe jachthaven. Het overleg, waarbij de inrichting en de planning wordt afgestemd tussen netbeheerders, gemeenten en uitvoerende partijen, staat onder voorzitterschap van Johannes Rodenhuis. Dit verloopt nu voorspoedig.”

Meer informatie over het Waterfront vindt u op www.waterfrontharderwijk.nl, www.woneninwaterfront.nl en www.koopmans.nl.

Foto: Jaap de Rijk, medewerker projectbureau Waterfront