Syntax InfraMediairs wordt gevormd door een gezonde mix van jonge en seniore medewerkers. De jonge medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwste technieken en de seniore medewerkers beschikken over veel waardevolle kennis en ervaring. Eén van de ‘oude rotten in het vak’ is Johan Jansen. Hij is adviseur bij Syntax InfraMediairs voor zowel eigen medewerkers als externe partijen. Syntax InfraMediairs Detachering, één van de bedrijfstakken onder Syntax InfraServices, heeft Jansen nu gedetacheerd bij Rijkswaterstaat, waar hij een belangrijke rol speelt op het gebied van kabels en leidingen bij het project ‘ViA15’.

Als zoon van een oud Nuon-directeur besefte Erik Rodenhuis dat ‘de oude rotten in het vak’ veel kennis en ervaring met zich meedragen als het gaat om werken met kabels en leidingen. Toen hij in 2008 startte met Syntax InfraServices wist hij één ding zeker; die waardevolle kennis en ervaring mogen we niet verloren laten gaan.

Ir. Johan Jansen loopt al vele jaren mee in de wereld van kabels en leidingen. Hij is adviseur binnen Syntax InfraMediairs en beschikt, net als de andere adviseurs die aan het bedrijf zijn gekoppeld, over veel waardevolle kennis en ervaring. Hij heeft diverse leidinggevende functies vervuld bij allerhande infrastructurele projecten.

Ervaring: verbreding A2

Van 1998 tot 2010 was hij omgevingsmanager voor kabels en leidingen bij de aanleg van de rijksweg 2 (A2) van knooppunt Holendrecht tot knooppunt Oudenrijn, een tracé van ongeveer dertig kilometer. Om hier de verleggingen van de kabels en leidingen te regelen, moest er een goed digitaal overzicht komen, samen met het nieuwe digitale tracé. “Helaas hadden de Nutsbedrijven hun gegevens alleen op papier, wat inhield dat we indertijd een kamer hadden vol met tekeningen van de Nutsbedrijven. Eén van de eerste stappen was om deze tekeningen te digitaliseren. Dat heeft twee jaar geduurd”, aldus Jansen.
Uiteraard bestond het project uit diverse deelprojecten. “Eén van de deelprojecten was het verhogen van de Meernbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, gelegen bij de Ds. Martin Luther Kinglaan. Hier maakte ik kennis met de doortastende werkwijze van Reyer Roelofsen. Samen met alle betrokken bedrijven en overheden hebben wij deze klus in negen maanden tijd geklaard. Dat is uitzonderlijk, want normaal wordt hier een jaar voor uitgetrokken.”
Via Johannes Rodenhuis kwam Jansen vervolgens in contact met Rijkswaterstaat. Voor het project ViA15 is Jansen nu, via Syntax InfraMediairs, gedetacheerd bij Rijkswaterstaat, afdeling Oost Nederland. Hier coördineert hij het in kaart brengen en het voorbereiden van het verleggen van de kabels en leidingen. Dit project loopt inmiddels bijna twee jaar.

Detacheringen

Syntax InfraMediairs is geen traditioneel bedrijf. Waar dingen onmogelijk lijken, wordt gezocht naar mogelijkheden. Waar andere partijen werken met oogkleppen, houdt Syntax InfraMediairs een brede visie. Mede om die reden is de bedrijfstak Syntax InfraMediairs Detacheringen een direct onderdeel van moederbedrijf Syntax InfraMediairs. Erwin Keijzer, verantwoordelijk voor het detacheringsbureau, legt uit: “Syntax InfraMediairs Detachering detacheert medewerkers van Syntax InfraMediairs extern en daarnaast worden externe medewerkers of freelancers gedetacheerd bij Syntax InfraMediairs en/of bij de opdrachtgevers van Syntax.” De detachering van Johan Jansen valt onder de eerste noemer. “We willen als Syntax InfraServices graag profiteren van de kennis en ervaring van Johan Jansen, maar we zijn ook best bereid om externe partijen hiervan te laten profiteren.”

Aanpak

Ook Jansen zelf ziet dat hij van sterke toegevoegde waarde is. “Kabels en leidingen is vaak ‘een ondergeschoven kindje’. Niet veel partijen staan te popelen om dit op te pakken. Het is nog altijd een veelomvattend traject waarbij je te maken hebt met diverse partijen, vele wetten en regels en een berg aan onvolledige en regelmatig onjuiste data. Daarnaast valt er geen eer te behalen aan iets dat ondergronds zit. Als het project klaar is, zijn de kabels en leidingen onzichtbaar. En toch is het belangrijk dat het goed wordt geregeld. Sterker nog, het is regelmatig van internationaal belang.”
Door ervaring onder andere vanuit het project verbreding van de A2 weet Jansen goed hoe hij het project ViA15 – onder Arnhem wordt de A15 doorgetrokken en de A12 wordt verbreed – moet aanpakken. “De kabels en leidingen die vallen onder Categorie I, onder andere de k&l van de grote partijen zoals Tennet en GasUnie, krijgen de hoogste prioriteit omdat het verleggen veel tijd in beslag neemt. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat gasleidingen in de zomer verlegd moeten worden, omdat er dan minder wordt gestookt, terwijl waterleidingen juist in de winterperiode worden verlegd. En je moet je altijd afvragen hoe je kosten kunt besparen. Ook de Categorie 2 en 3 leidingen moeten voorbereid worden, zodat de aannemer er het minste last van heeft bij zijn werkzaamheden.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn vele facetten waar rekening mee gehouden moet worden en dan komt jarenlange praktijkervaring goed van pas. Syntax InfraMediairs is zo opgezet dat de kennis en ervaring van ‘de oude rotten in het vak’ niet verloren gaat. Eigen medewerkers profiteren hiervan, maar dankzij de bedrijfstak Syntax InfraMediairs Detacheringen kan deze kennis en ervaring ook bij externe projecten en bedrijven worden ingezet. Een win-winsituatie!

Meer informatie over het project ViA15 vindt u op www.via15.nl.