Pijpleidingtransport biedt grote voordelen; er wordt geen kostbare leef oppervlakte in beslag genomen en er is geen sprake van geluidshinder of lokale milieuvervuiling. Een prima manier om gassen en vloeistoffen van a naar b te transporteren. Voorwaarde is wel dat de buisleidingen zodanig worden gelegd of verlegd dat de risico’s ten opzichte van de omgeving beheersbaar blijven. Dick Brouwer, consultant bij Syntax InfraMediairs, volgt de opleiding ‘Master of Pipeline Technology’. Tijdens deze opleiding worden alle facetten, die ook maar enigszins invloed kunnen hebben op de omgeving of de bestendigheid van de leiding, behandeld. Brouwer is inmiddels Gediplomeerd Technisch Pijpleidingingenieur.

Op 30 juli 2004 vond in het Belgische plaatsje Gellingen een gasexplosie plaats die het leven kostte aan 24 personen. Er was een gaslek geconstateerd in een HD-aardgasleiding met een diameter van 1000 mm. Tijdens het onderhoud was de druk verlaagd van 80 naar 50 bar. Toen de druk na reparatie weer werd opgevoerd naar 80 bar ging het mis….

Pijpleidingtransport is een manier om gassen en vloeistoffen van a naar b te transporteren. Het is een prima transportmethode MITS bij het leggen en/of verleggen, alle veiligheidsregels in acht worden genomen. Dick Brouwer volgt de opleiding ‘Master of Pipeline Technology’ en hij weet dat rekening moet worden gehouden met talrijke facetten.

Risicobeheersing

“Het draait veelal om risicobeheersing”, vertelt Brouwer. “Wat er in 2004 in België is gebeurd moet te allen tijde voorkomen worden. Door kennis op te doen over materialen, grondsoorten, technieken, chemie en wetten en regels en door deze kennis integraal in te zetten tijdens het leggen, het verleggen en repareren van de leidingen, kunnen rampen – groot en klein – worden voorkomen.”
Tijdens de opleiding leren de studenten onder andere over de sterkte en stabiliteit van de materialen; de leidingen en de koppelingen. “Dit kan, naarmate de materialen ouder worden, veranderen. Ook daar moet je rekening mee houden. Eén en ander is bijvoorbeeld afhankelijk van de grondsoort waar de leiding in licht, maar ook van de massa grond die op de leiding drukt.” Al deze gegevens worden verwerkt in het Pipeline Integrity System, waarmee de betrouwbaarheid en veiligheid van de leiding beheerst en geborgd wordt.

Leren van anderen

De opleiding `Master of Pipeline Technology’ die Brouwer volgt, wordt aangeboden door Avans Plus Breda. Het is opgezet door het Buisleiding Industrie Gilde en de Stichting Pipeliner. Zijn medestudenten zijn werkzaam in de aannemerij, bij leidingbeheerders en bij adviesbureaus. “Ook dat is leerzaam. Je kijkt in elkaars keuken. Zo ontdekten we dat de protocollen niet overal even volledig waren. Bepaalde punten worden niet gecheckt. Dat kan dan te maken hebben met gewenning – ‘zo doen we dat al jaren’ – of dat er omstandigheden zijn gewijzigd, die niet zijn doorgevoerd in de procedures.”
In België is de gasexplosie waarschijnlijk veroorzaakt doordat de leiding enkele weken eerder is beschadigd tijdens graafwerkzaamheden. Volgens de protocollen is een aannemer verplicht om na te gaan of en waar zich onder de plaats van de werken een gasleiding bevindt. In dat geval mogen er geen (zware) graafmachines gebruikt worden vlakbij de leiding. Later bleek dat de tekeningen van de ondergrondse gasleiding niet bestonden of onvolledig waren. De gasnetwerkbeheerder was niet op de hoogte gebracht van de aangebrachte schade en verhoogde, nietsvermoedend, de druk met een zware explosie tot gevolg. “Van dit soort gebeurtenissen moeten we leren”, vindt Brouwer. “Dit hoeft niet te gebeuren.”

Vertaling naar eigen bedrijf

Doordat verschillende vakgebieden bij elkaar in één leslokaal zitten, is het een brede opleiding, waarin de student zelf focus kan aanbrengen. “Kort door de bocht zijn de werkzaamheden van Syntax InfraMediairs gericht op het inzichtelijk maken van de huidige ligging van (kabels en) leidingen en een plan opstellen voor het verleggen hiervan. Volgens de Waterwet en het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden waterkeringen getoetst volgens de richtlijnen NEN 3651 en VTV (Voorschrift Toetsen op Veiligheid) op aanwezige kabels en leidingen.  Daarbij is het goed om ook kennis te hebben van aanleg- en boortechnieken en de chemische samenstelling van de materialen die worden gebruikt bij het maken van de buisleidingen. Bij risicobeheersing moet je alles kunnen uitsluiten.”

Brouwer vindt het een intensieve opleiding maar zijn passie voor het vak, maakt dat het reuze interessant is, en daardoor prima te doen naast zijn werk als consultant voor Syntax InfraMediairs. “Mooi dat ik de gelegenheid krijg om mij te ontwikkelen en dat we als bedrijf onze expertise op dit gebied verbreden.”