In de Provincie Zuid Holland ligt ongeveer 525 kilometer aan wegen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Provincie. Aat van Ek is Senior Projectleider Onderhoud en Verbetering. Eén van zijn taken is het beheren van de bestaande wegen: Voldoen de wegen nog aan alle eisen? Is dat niet het geval, dan zoekt hij partijen die een rol kunnen spelen in het ontwerpen en/of aanpassen van de weg. “Maar het gaat altijd om veel meer dan alleen asfalt vernieuwen. Voor het ondergrondse deel hebben we een goede partij gevonden. Syntax InfraMediairs spreekt de juiste taal èn heeft kennis en kunde in huis. Als provincie houden we het totaaloverzicht, zijn we regisseur, en daarbij zijn partijen die in de breedte met ons meedenken, van grote waarde.”

Als Senior Projectleider Onderhoud en Verbetering van wegen heeft Aat van Ek goed in beeld hoe de wegen, die vallen onder verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid Holland, eraan toe zijn. Het ondergrondse deel, de kabels en leidingen, is over het algemeen onbekend terrein. Dat maakt het lastig om daarover daadkrachtige besluiten te nemen.

De Provincie Zuid Holland heeft zich de afgelopen jaren volop bezig gehouden met ‘Duurzaam Veilig’ maken van wegen. Duurzaam Veilige wegen zijn herkenbaar aan de dubbel streep in de middenstrook. Vaak betekent dit dat de weg moet worden verbreed en dan krijg je te maken met ondergrondse infrastructuren.

Spelregels

Vanuit het Provinciehuis is Van Ek verantwoordelijk voor de projectleiding. “Over het algemeen doet een ingenieursbureau de voorbereiding voor deze projecten. In het verleden regelde dit bureau ook de verleggingen van de kabels en leidingen, maar dat bleek een lastig onderdeel.” Aat van Ek is daar heel nuchter over. “Ik begrijp het wel. Als de Provincie aanklopt moeten de kabels en leidingen vaak kostenloos worden verlegd. Daar staan de nutsbedrijven niet om te springen.”

Toch is het essentieel dat de kabels en leidingen goed in beeld worden gebracht, dat wordt gekeken hoe ze moeten worden verlegd en dat dit uiteindelijk wordt uitgevoerd op een manier die voor de maatschappij het meest verantwoord is. “We gingen op zoek naar een partij die bedreven is in deze problematiek. Syntax InfraMediairs is een bedrijf die de taal kent van de nutsbedrijven. Zij weten wanneer wie aan zet is en zij weten dit helder te communiceren richting alle betrokkenen. Prettig om zo’n bedrijf aan boord te hebben.”

Projecten

Van Ek heeft inmiddels voor twee projecten samengewerkt met Syntax InfraMediairs. “Voor de realisatie van een rotonde hadden we al aanbesteed. De aannemer zou op zeer korte termijn starten met de graafwerkzaamheden, maar de kabels en leidingen waren nog altijd niet in beeld.” Johannes Rodenhuis werd ingevlogen en hij bewees onmiddellijk de toegevoegde waarde van Syntax InfraMediairs. “Personen die wij niet te pakken kregen, wist Johannes via omwegen te benaderen. Dankzij daadkrachtig optreden is de aanleg van de rotonde voorspoedig verlopen.”
Het tweede project was de verbreding van de N481, de provinciale weg die loopt van de N214 naar de N480 bij Streefkerk in de Albasserwaard. “Syntax InfraMediairs pleegt overleg met alle nutsbedrijven, houdt de planning in de gaten en denkt mee over waar de kabels en leidingen moeten liggen”, vertelt Van Ek die ook aangeeft dat dergelijke infrastructurele werken soepeler zijn gaan lopen door de bemoeienissen van Syntax InfraMediairs.

Dankzij de coördinerende en uitvoerende rol van Syntax InfraMediairs kan de provincie de rol van regisseur op zich nemen. Van Ek: “We houden het overzicht, faciliteren daar waar nodig, maken keuzes in het belang van de bewoners en verder laten we het over aan de experts. Het moet een samenwerkingsverband zijn waarin iedereen datgene doet waar hij goed in is.”