20120217-Ruimte voor de Rivier voor en na (100 x 135)Ruimte voor de Rivier: samenwerking van experts

Eens in de zoveel tijd krijgen de inwoners van Deventer natte voeten. Dan stijgt het waterpeil van de IJssel zodanig dat De Worp gedeeltelijk onder water staat en ook de kade staat blank. De oplossing: geef de rivier meer ruimte. Om dit te realiseren worden bij Deventer in de Uiterwaarden nevengeulen gemaakt zodat hier water in kan stromen wanneer er sprake is van een hoge waterstand. Nevengeulen maken betekent grond afgraven en dat betekent dat je te maken krijgt met kabels en leidingen die moeten worden verlegd. Boskalis is expert op het gebied van grondverplaatsingen en Syntax InfraMediairs is expert op het gebied van kabels en leidingen. Een mooie samenwerking.

‘Een gedegen voorbereiding draagt bij aan het succes’

Hanzestad Deventer heeft al jaren baat bij het feit dat het aan de IJssel ligt. Ze dragen echter niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Door mildere winters en doordat het vaker en harder regent hebben we te maken met een sterke stijging van het waterpeil in de grote rivieren die al dit water moeten afvoeren naar zee. Zo sterk dat de behoefte om de rivier meer ruimte te geven groeide.
Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ bestaat uit meer dan 30 projecten die door heel Nederland worden uitgevoerd. Het gaat om grote en kleine projecten. Deventer is niet groot, maar zeker ook niet klein. “Het is wel vrij uniek, want we werken hier heel dichtbij de stad”, vertelt Arnaud Pelle, hoofduitvoerder bij Boskalis en werkzaam op dit deelproject. “Een ander bijzonder aspect is dat we te maken hebben met maar liefst drie gemeenten en twee provincies.”

Het project
Opdrachtgever van dit deelproject is Waterschap Groot Salland, bijgestaan door Waterschap Veluwe. Boskalis werd benaderd voor de uiterwaardvergraving die er voor moet zorgen dat er een nevengeul ontstaat die gaat meestromen bij een bepaalde waterstand. De geul heeft een breedte van ongeveer honderd meter. “Wanneer wij een graafmachine aan het werk willen zetten dan moeten we eerst goed in beeld hebben waar de kabels en leidingen liggen. Om te inventariseren wat er in dit gebied ligt aan werkzame en niet werkzame kabels en leidingen, hebben we Syntax InfraMediairs gevraagd om dit in kaart te brengen.”

Werkzaamheden
Bij Deventer bleken zeer veel kabels aanwezig die niet langer in gebruik zijn. Hier werd vroeger wat makkelijker over gedacht dan tegenwoordig. Toch is het relevant om dit allemaal in kaart te brengen om zo te voorkomen dat kabels en leidingen worden geraakt. “Liever nu weten wat we kunnen aantreffen en er rekening mee houden, dan straks het werk stil leggen omdat je een leiding hebt geraakt. Een gedegen voorbereiding is in dit geval dus sterk bepalend voor het succes van het project”, vertelt Pelle.
Dat het een klus is die verre van eenvoudig is, blijkt wel uit het feit dat je tekeningen moet bestuderen die soms wel twintig jaar oud zijn. “Om over de witte vellen papier met daarop slechts één zwarte streep maar te zwijgen. Kom er dan maar eens achter hoe deze streep in het totaalplaatje past.”

Onafhankelijke partij
Het grote voordeel van Syntax InfraMediairs is dat ze een volledige onafhankelijke partij zijn. Pelle: “Er zijn meer bedrijven die de aanwezige kabels en leidingen in kaart kunnen brengen, maar dat zijn vaak partijen die ook betrokken zijn bij de volgende stappen; het verleggen van bestaande kabels en leidingen en/of het aanbrengen van nieuwe. Voor Syntax InfraMediairs is er maar één belang en dat is het belang van de opdrachtgever. Daarnaast hebben ze veel kennis over het juridische aspect. En tot slot waardeer ik de flexibiliteit. Boskalis verzorgt, als nevenproject, tevens de verplaatsing en heraansluiting voor de haven en realiseert enkele hoofdaansluitingen voor de Natuurderij. Dit is een nieuw te bouwen boerderij in de uiterwaard. Met ossen en jongvee wordt het gebied vanuit de Natuurderij natuurgericht beheerd. De manier waarop Syntax InfraMediairs hiermee omgaat schept vertrouwen. Ik heb er een goed gevoel over.”