artikel oeververvanging PZH foto 1Tijden veranderen en ook de wetten en regels worden aangepast. Waar voorheen de nutsbedrijven een rekening presenteerden aan overheidsinstanties voor geleden schade door civiele werken, zijn zij nu zelf aansprakelijk. Deze regels staan in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), in werking getreden op 1 juli 2008. Deze wet verplicht netbeheerders om zo zorgvuldig mogelijk gegevens door te geven over de ligging van hun kabels. Wordt er toch een kabel geraakt omdat deze ergens ligt waar deze niet is ingetekend, dan is de netbeheerder verantwoordelijk. Het is eigenlijk heel logisch en zelfs wettelijk vastgelegd, maar toch was de Provincie Zuid-Holland blij met de juridische kennis van Syntax InfraMediairs. “Zij hebben kennis over wat wel en wat niet verplicht is. Waar partijen aan moeten voldoen en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Zo wordt, goed onderbouwd, schade verhaald bij de juiste partij.”

En toch moeten we graven…

“Gegevens zijn niet volledig, niet nauwkeurig”

De provincie Zuid-Holland beschikt over veel waterwegen. Rotterdam is Europa’s grootste haven en van daaruit varen schepen naar andere grote plaatsen in Nederland en elders in Europa. Het beheer en onderhoud van vaarwegen en de oevers is een belangrijke provinciale taak. Het vervangen van oevers die in slechte staat verkeren brengt ook met zich mee dat er kabels en leidingen in de constructie worden opgenomen of moeten worden verlegd.

Het Rijn-Schiekanaal, de Leidse Trekvliet, de Oude Rijn, de Gouwe en het Merwedekanaal. Allemaal belangrijke waterwegen. De oevers van deze waterwegen zijn grotendeels eigendom van de provincie Zuid-Holland. De eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Werkzaamheden
De werkzaamheden rond het herstel of vervanging van een oever bestonden uit baggerwerk, aanleggen van kades en loswallen, zorgen voor voorzieningen voor de scheepvaart en aanpassen van bruggen. Daarnaast werden oude houten of betonnen damwanden verwijderd en werden nieuwe stalen of houten damwanden geplaatst. Dan stuit je, soms letterlijk, op kabels en leidingen.
“Vooral in de buurt van bruggen steken veel kabels en leidingen over. Deze kabels lopen door de bodem van de waterweg, waar schepen met een diepgang van maximaal 3,5 meter doorheen varen. De kabels liggen dus diep, maar in veel gevallen niet diep genoeg”, vertelt Patrice Nederhorst, Projectleider Vaarwegen bij de Provincie Zuid-Holland. “Het verdiepen van kabels is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid dus dat willen we liever niet. Een andere optie is overkluizen (red. korte plank plaatsen die de kabel vrij houdt) maar dat is constructie technisch niet altijd mogelijk.”

Exacte locatie
Waar dit wel en waar dit niet kan, wordt berekend door de Provincie. Uitgangspunt voor deze berekeningen zijn enerzijds de ligging van de kabels en leidingen en anderzijds de vereiste constructie van de kade. “Maar dan moeten we wel beschikken over de exacte locatie van de kabels en die gegevens zijn vaak niet aanwezig of niet accuraat.”
De provincie maakt gebruik van de gegevens van de Kadaster Dienst KLIC. “We houden een marge aan, maar dan nog klopt het vaak niet.” Het verkrijgen van de juiste gegevens kostte veel tijd en energie. Het werd tijd om hier een externe partij voor in te schakelen. “Dankzij hun nieuwsbrief was ik al op de hoogte van het bestaan van Syntax InfraMediairs. Door de goede contacten die ze hebben komen ze bij de netbeheerders binnen op een ander niveau. Zij weten precies de juiste wegen te bewandelen om dingen in gang te zetten.” Inmiddels is gebleken dat Syntax InfraMediairs ook de juiste waterwegen weet te bewandelen…

Oplossen conflicten
Syntax InfraMediairs speelde een rol in het in kaart brengen van de aanwezige kabels en leidingen. “Soms krijg je van twee netbeheerders afwijkende gegevens. Eén kabel ligt op twee verschillende plekken. Dan passen we de kabel op twee plekken in. Maar die plekken beschouwen we dan wel als ‘harde gegevens’”, legt Dick Brouwer van Syntax InfraMediairs uit. “Zitten we er alsnog naast en ontstaat door onjuist aangeleverde gegevens schade, dan weten wij precies wie verantwoordelijk is, en bij wie dus de schade moet worden verhaald.”
Toen er inderdaad schade ontstond tijdens de werkzaamheden was dit terug te leiden op de informatie die door enkele partijen was aangeleverd. Nederhorst: “Syntax InfraMediairs heeft veel voor ons kunnen betekenen in dit juridische traject. Goed onderbouwd werden de juiste brieven afgeleverd bij de juiste personen. De informatie was nagenoeg onweerlegbaar omdat zij beschikten over bewijslast.”

Overheid betaalt?
Met de oude verlegregelingen, toen nutsbedrijven nog staatsbedrijven waren, was het vaak makkelijk: de overheid betaalt het geheel of veruit het grootste deel. Met de nieuwe wetgeving ligt dat nu anders. Nederhorst denkt wel dat het nog jaren duurt voor iedere partij er goed van doordrongen is dat de wet- en regelgeving veranderd is. “Tot dat moment worden gegevens met een bepaalde laksheid aangeleverd. Niet alleen in volledigheid en nauwkeurigheid, maar ook in snelheid. Prettig om een partij als Syntax InfraMediairs naast je te hebben die daarin stuurt.”

De oeververvangingsprojecten verlopen nu volgens planning. Nederhorst is van mening dat het inschakelen van een externe partij tijdwinst en geldwinst oplevert. “Syntax InfraMediairs behoedt ons voor valkuilen en verkleint risico’s. Wij zijn dik tevreden.”