artikel project Westervoortsedijk Arnhem foto 1Telecom kabels, elektriciteitskabels, rioleringsbuizen, waterleidingen. Onder de grond is het een waar doolhof van kabels en leidingen. Wanneer deze moeten worden verlegd in het kader van bijvoorbeeld een herinrichting, dan ontstaat ook bovengronds een soort doolhof. De ene partij wil linksaf, terwijl de andere partij rechtsaf wil. De opdrachtgever wil snel van start terwijl netbeheerders niet altijd staan te springen om direct aan de slag te gaan. En het maken van afspraken op het gebied van verrekenen van schadevergoeding in het kader van de nadeelcompensatie zorgt voor veel heen en weer geschuif.
De start van het project Westervoortsedijk, onder regie van de gemeente Arnhem, verliep niet echt soepel. Geert van Horck: “Ik was verbaasd over de tijd en energie die het kostte om iedereen in beweging te krijgen.” Syntax InfraMediairs werd ingeschakeld en zorgde voor duidelijkheid. Syntax InfraMediairs zorgde voor de plattegrond van het doolhof.

Twintig partijen met twintig werkwijzen 

“Mede dankzij Syntax InfraMediairs is er weer orde in de chaos”

Toen de gemeente Arnhem besloot tot een transformatie van het oostelijk centrumgebied naar een nieuwe Centrum stedelijke wijk, was iedereen positief gestemd. Het zou prachtig worden: een woonwijk met een mooie stadsstraat met bomen aan weerskanten, voldoende parkeerstroken en brede trottoirs. Er moest wel behoorlijk wat werk worden verzet om dit te kunnen bewerkstelligen. Handen uit de mouwen en beginnen met een goede planning.

Het project startte in mei 2011. Om recht te hebben op subsidie werd een deadline gesteld voor het civiele werk. “Een haalbare deadline”, vertelt Stephan Bouwman, Projectleider kabels en leidingen bij de gemeente Arnhem. “We hebben het werk goed voorbereid maar toch liep het niet. Afspraken werden niet nagekomen, bepaalde partijen wilden niet samenwerken, de engineering bleek moeilijker dan gedacht en bedrijven hadden het te druk met andere werkzaamheden.”

De taal van K&L
Collega Geert van Horck, Projectleider oostelijk centrumgebied, die voor het project ‘Herinrichting Westervoortsedijk’ nauw samenwerkt met Bouwman, heeft wel een idee waar dat aan lag: “We spreken de taal niet. We beschikken niet over de contacten met de juiste personen, de juridische kennis en de ervaring die nodig is om een infraproject, waar zo veel verschillende partijen een rol in spelen, in goede banen te leiden.” Bij een project waar twintig partijen werkzaamheden moeten uitvoeren heb je vaak te maken met twintig verschillende manieren van aanpak. Wie gaat eerst verleggen, hoe veel tijd neemt dit in beslag en wie betaalt wat? “Wanneer je de taal niet spreekt dan is het ongelooflijk lastig om hierin te sturen. Om die reden hebben we Syntax InfraMediars ingeschakeld.”
Syntax InfraMediairs spreekt de taal van kabels en leidingen wel. Aan de hand van eigen tekeningen en met ‘de wetten en regels op het gebied van verleggingen’ onder de arm, maakte Syntax InfraMediars iedere partij goed duidelijk wat hun rechten en ook plichten waren.

Internationale belangen
In overleg werden twee combi’s gecreëerd – de combi Telecom en de combi Nuts – met ieder een eigen combivoorzitter. Bouwman: “De engineering werd besproken, de uitvoering, kostenraming en de planning. Wat was reëel, wat was haalbaar?”
Een belangrijk gegeven waar rekening mee gehouden moest worden, was een Telecomkabel die wordt beschouw als een internationale hoofdroute. “Je moet ongeveer drie maanden van tevoren een aanvraag indienen voor het verleggen van een dergelijke kabel. Wanneer andere werkzaamheden vertraging oplopen dan heeft dit ook gevolgen voor deze werkzaamheden. Een nieuwe datum inplannen duurt weer drie maanden. Tijdens een risico-sessie zijn beheersmaatregelen opgesteld zodat de planning niet in gevaar zou komen en zodat partijen hun verantwoordelijkheid zouden nemen wanneer deadlines toch niet werden gehaald”, legt Bouwman uit.

De uitvoering
Toen alle neuzen dezelfde richting op stonden en voortvarend werd gestart met de sanering van het voormalige gasfabriek terrein, slaakten Bouwman en Van Horck een zucht van verlichting. De schop stond in de grond.
Maar het bleef spannend. Van Horck: “Je zou denken dat bij aanvang iedereen weet waar de eigen kabels en leidingen liggen. Je verwacht dat men bij het graven weet welke kabel links ligt en welke kabel rechts. Je houdt je adem in wanneer een niet-gesprongen explosief wordt ontdekt en je zucht eens diep wanneer er oude riolerings- of brandstofputten worden ontdekt. Dat vraagt om flexibiliteit van de aannemers.”
Syntax InfraMediairs, in de persoon van Reijer Roelofsen, bleef betrokken om ook tijdens de uitvoering een vinger aan de pols te kunnen houden. “Belangrijk punt voor alle partijen blijft de vraag ‘wie betaalt wat?’, maar dankzij de aanwezigheid van Syntax InfraMediairs bestonden daarover nauwelijks misverstanden.”

Beide projectleiders waarderen de oplossingsgerichte en daadkrachtige aanpak van Syntax InfraMediairs. “In december gaat de grond weer dicht en is de weg weer normaal begaanbaar. Mede dankzij hun inzet scheppen we straks weer orde in de chaos. Prettig!”