afbeelding_tunnelmond_zuid_1_normal

De A2 is een van de drukste en belangrijkste snelwegen van ons land. Een capaciteitsverbetering van deze Noord-Zuidverbinding was zeer gewenst. In Utrecht werd in 2007 gestart met de bouw van de Leidsche Rijn tunnel. Theo Bloemsma van Mourik Groot-Ammers BV werd aangesteld als projectmanager voor de realisatie van de aansluiting van de A2 op de tunnel. De reconstructie van Knooppunt Hooggelegen maakte ook deel uit van dit project. “Wij hebben Syntax InfraMediairs ingeschakeld als specialist op het gebied van kabels en leidingen. Toen door vertraging van oplevering van de aanpalende landtunnel een tijdelijke bypass van de weg gecreëerd moest worden, hebben wij mede dankzij de inzet en expertise van Syntax InfraMediairs de zeer krap gestelde deadlines toch kunnen halen.”

Syntax InfraMediairs is sterk in dienstverlenend handelen

De A2 is 212 kilometer lang. Hij begint in Amsterdam bij de Nieuwe Utrechtsebrug en loopt via Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven naar Maastricht. Omdat deze snelweg steeds meer verkeer moest verwerken, besloot Rijkswaterstaat tot een omvangrijk project; een capaciteitsverbetering door aanpassingen en verbredingen. Het gaat om ongeveer 25 kleine en grote deelprojecten.

Tussen het stadsdeel Leidsche Rijn en Utrecht bouwt Rijkswaterstaat een landtunnel; de Leidsche Rijn tunnel. Het project ‘verbreding knooppunt Holendrecht – aansluiting Maarssen’, waarbij aansluiting op deze tunnel een belangrijk onderdeel is, is één van de deelprojecten. Hiervoor werd een samenwerking in alliantieverband bewerkstelligd. Naast Boskalis KWS en van Hattem en Blankevoort werd ook Mourik Groot-Ammers BVingeschakeld. Mourik Groot-Ammers BV richt zich naast grondverzet en wegenbouw o.a. op projectontwikkeling. Op haar beurt vroeg Mourik om professionele ondersteuning van Syntax InfraMediairs op het gebied van kabels en leidingen.

De opdracht 

Theo Bloemsma is bedrijfsleider bij Mourik. Hij licht de opdracht voor Syntax InfraMediairs toe: “We wisten globaal wat er in de weg lag aan kabels en leidingen, maar dit moest in korte periode concreet worden gemaakt. Syntax InfraMediairs heeft in de voorbereiding een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de projectovereenstemming. In de uitvoering hebben zij alles in kaart gebracht en, in overleg met de beheerders van deze kabels en leidingen en met de wegbeheerders, gezocht naar oplossingen (uitvoeringscoördinatie).”

De uitvoering 

Op een bepaald moment werd besloten om een tijdelijke bypass te creëren. Bloemsma: “De oplevering van de landtunnel liep een vertraging van twee jaar op vanwege problemen met de besturingssystemen. Om de verkeersdoorstroming te waarborgen en de verkeershinder te verminderen werd besloten om een tijdelijke omlegging evenwijdig aan de tunnel te creëren. Snel handelen was een vereiste. Dankzij de expertise en het netwerk van Syntax InfraMediairs hebben zij eraan bijgedragen dat deadlines niet in gevaar kwamen. Ze hebben doelmatig gehandeld met gebruikmaking van rechtstreekse contacten uit het verleden. Syntax InfraMediairs is sterk in dienstverlenend handelen.”

Overige projecten 

Bloemsma heeft meer goede ervaringen met Syntax InfraMediairs. Ook voor de reconstructie van de N237 tussen Utrecht en De Bilt werkten Mourik en Syntax InfraMediairs samen. Syntax InfraMediairs heeft voor de uitvoering alle afspraken, zoals POS overeenkomsten en uitvoerende afspraken, voorbereid. De uitvoeringscoördinatie is door Mourik zelf uitgevoerd. Bloemsma: “De drive om oplossend bezig te zijn is zeer groot bij Syntax InfraMediairs. Ook hier hebben zij een rol gespeeld in de voorbereiding van dit project om projectovereenstemming te bewerkstelligen. Een groot voordeel van Syntax InfraMediairs is dat zij inzicht hebben in de wereld van de nutsbedrijven. Tegelijkertijd zijn zij in staat om zich in te leven in de behoeften van de aannemende en opdracht gevende partij. De belangen van alle partijen komen op die wijze boven water en vormen de basis voor de uiteindelijke oplossing.”

Klik hier voor de website van Rijkswaterstaat met meer informatie over het project A2 – verbreding Maarssen tot knooppunt Oudenrijn.