afbeelding_utrecht_tekening_met_logo_normal[1]Dat Syntax InfraMediairs een hardwerkend, ambitieus en vakkundig bedrijf is, valt ook de grote overheden op. Edwin Koevoets is Projectleider afdeling Wegen bij de Provincie Utrecht. “Voor het project ‘reconstructie N237 tussen Utrecht en De Bilt’ heb ik met de mannen van Syntax InfraMediairs om de tafel gezeten. Ik zag dat ze goed weten wat er speelt, dat ze beschikken over een waardevol netwerk en dat ze goede kennis van de wet- en regelgeving in huis hebben.” De Provincie heeft Syntax InfraMediairs gevraagd hun expertise aan te wenden voor de K&L consequenties voor een verdieping van de N237 bij Soesterberg en de aanleg van een verbindingsweg (N421) tussen de Rondweg Houten en de A12.

Projecten voor de provincie
Syntax InfraMediairs is een jong bedrijf met jarenlange ervaring. Dat klinkt als een tegenstrijdige bewering, maar dat is het niet. Er is een goede balans gevonden tussen jonge, leergierige en ambitieuze krachten enerzijds en ervaren medewerkers die al een tijdje meelopen in de wereld van de kabels en leidingen anderzijds. Deze competenties tezamen vormen het succes van de onderneming die in 2009 is opgericht. Edwin Koevoets is sinds 2002 werkzaam bij de Provincie Utrecht. Hij voelt zich goed thuis op de afdeling Wegen. “Ik ben geen beleidsmaker, ik ben uitvoerder van het beleid. Dat wat ik maak is zichtbaar. Sterker nog, dat wat ik maak wordt dagelijks door vele mensen volop gebruikt.” Met veel enthousiasme spreekt hij over zijn vak waarbij veelvuldig moet worden samengewerkt met andere partijen. “Bij kleine projecten zetten we intern het personeel aan het werk en grote projecten besteden we uit. Daar hebben wij geen capaciteit voor.”

Project verdiepte ligging
Een eventuele verdiepte ligging van de N237 bij Soesterberg (Amersfoortsestraat) is zo’n project. Syntax InfraMediairs werd benaderd om te onderzoeken wat de knelpunten zouden zijn als de weg, over 500 meter lengte, zes meter zou worden verdiept. “De weg loopt nu dwars door het noordelijk deel van Soesterberg. Het dorp wordt hierdoor in tweeën gesplitst. De wens om de drukke weg wat meer onzichtbaar te maken groeide.”
Voor er daadwerkelijk een schop in de grond wordt gezet, wordt eerst gekeken of het überhaupt haalbaar is, of er geen onoverkomelijke knelpunten zijn. Zo ontdekte Syntax InfraMediairs dat ook buiten het werkgebied aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de te verleggen riolering goed te laten aansluiten op de overige leidingen. “Kijk, we zijn blij dat zoiets in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt. Dat is medebepalend voor de besluitvorming hierover”, legt Koevoets uit.

Project nieuwe verbindingsweg
Bij Houten wordt een nieuwe verbindingsweg gecreëerd naar de A12; de N421. Het gaat hier om een tracé van drie kilometer met acht kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels). Nadat Syntax InfraMediairs heeft geïnventariseerd wat hier aan kabels en leidingen ligt (door tekeningen te bestuderen en door proefsleuven te graven om de hoogtes te controleren) en wie de eigenaren zijn (Tennet, Gasunie, DPO, telecombedrijven etc.) kan de volgende stap worden genomen: “Met betrokken partijen worden vervolgens verdere afspraken gemaakt. De tekeningen van Syntax InfraMediairs zijn hierbij ‘leading’.”

Voordelen
“Ik heb bij Syntax InfraMediairs het idee dat ze echt ten dienste van de opdrachtgever werken en met ons meedenken over een economisch goede oplossing voor alle partijen”, vertelt Koevoets. “Bovendien hebben zij, doordat ze bij verschillende partijen goede ingangen hebben, snel resultaat op tafel.” Naast het in kaart brengen van de kabels en leidingen geeft Syntax InfraMediairs ook advies over de inhoud van overeenkomsten met daarin verleggingsafspraken.
Kortom, de werkzaamheden worden kundig en efficiënt geregeld. “Dat draagt eraan bij dat ook wij onze doelen kunnen bereiken: we willen zorgen voor een zo goed mogelijke verkeersdoorstroming. Een snelle en veilige uitvoering van de wegwerkzaamheden hoort hier ook bij. Een goede voorbereiding helpt daarbij.”