afbeelding_a4_langs_de_snelweg_normal[1]‘Van de wind kun je niet leven’ is een bekend spreekwoord. Dit spreekwoord is waarschijnlijk bedacht in een tijd dat windmolens alleen graan maalden. We hebben inmiddels de voordelen van windenergie ontdekt. De gemeente Haarlemmermeer kondigde al in 2006 aan een windmolenpark te willen bouwen. Ook bij Liander – onderdeel van Alliander – werd een offerte gevraagd voor de aanleg van een 6 kilometer lange MS leiding. Roland Griekspoor: “En als dan de opdracht na lange tijd binnen komt, is het belangrijk om snel te handelen. Een netbeheerder is verplicht op basis van de Energie Wet, na opdrachtverlening, binnen de met de klant afgesproken tijd op te leveren. Je moet voorkomen dat verkregen vergunningen en toegezegde subsidies vervallen.” Het windmolenpark wordt komend jaar aangelegd bij Nieuw-Vennep, langs de A4. Syntax InfraMediairs werd ingeschakeld voor de engineering, tracé verkenning, het aanvragen en verkrijgen van vergunningen en voor de budgetbegroting voor het tracé. Griekspoor: “Wij zijn blij dat met de professionele ondersteuning van Syntax InfraMediairs; de opdracht werd geklaard binnen een tijdsbestek van 16 weken. Zij hebben absoluut aangetoond dat ze snel kunnen handelen en dat ze beschikken over veel verstand van zaken, en praktische deskundigheid.”

‘Zeer tevreden over de geleverde kwaliteit en snelheid van werken’

De gemeente Haarlemmermeer besloot in 2004 dat de CO2-uitstoot moet worden verminderd en dat 10 procent van de gebruikte energie duurzaam moet worden opgewekt. Om bij te dragen in het behalen van deze milieudoelstellingen wordt er een windmolenpark aangelegd in Nieuw-Vennep. Het gaat om drie windmolens die samen 7 MW windenergie gaan produceren.

OutSmart kreeg de opdracht dit windmolenpark te realiseren. Zij benaderden Liander, die op haar beurt de expertise van Syntax InfraMediairs inschakelde. Roland Griekspoor, Projectmanager grote aansluitingen bij Liander, ging voor dit project op zoek naar de meest geschikte samenwerkingspartij. “Syntax InfraMediairs kwam in de aanbesteding naar voren als een partij die in staat is in een kort tijdsbestek een knap stukje voorwerk te leveren, zodat dit tijdwinst oplevert in het vervolgtraject. Belangrijk als je snel moet handelen. Bovendien kwamen zij met een marktconforme prijs.”

Werkzaamheden
Namens Liander verzorgde Syntax InfraMediairs het aanvragen van diverse vergunningen bij Gemeente, Rijkswaterstaat, Waterschap en bij ProRail. Ook waren zij verantwoordelijk voor de engineering en de tracéverkenning en er werden plannen gemaakt voor gestuurde boringen. Op kritische punten werd de grond onderzocht. “Dit voorwerk had tot doel om in de uitvoering stagnatie en onverwachts meerwerk te voorkomen. Syntax InfraMediairs verzorgde tevens de budgetraming voor de uitvoerende werkzaamheden voor de aanbesteding. Het is prettig dat je vooraf weet wat de aanbesteding mag gaan kosten.”

Professionele werkwijze
Een ander doel was om zo min mogelijk last te veroorzaken voor omwonenden. “Syntax InfraMediairs ging in overleg met de gemeente om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen”, vertelt Griekspoor die erg te spreken is over de professionele wijze waarop Syntax InfraMediairs alles uitvoerde. “Er was regelmatig terugkoppeling, dus ik wist altijd ‘waar de bal lag’. Wat dat betreft is het een goed alternatief om een externe partij in te huren indien ei