afbeelding_artikel_calculeren_verleggingskosten_afbeelding_1_normal[1]Betrouwbare indicatie verleggingskosten
Kun je soep koken van 1.000 ingrediënten?

Een goede pan groentesoep maken kan iedereen. Ingrediënten verzamelen, alles in de pan en koken tot het lekker begint te ruiken. Het is vergelijkbaar met het calculeren van verleggingskosten. Gegevens verzamelen, gegevens verwerken en dan de porties verdelen. Maar waarom is de ene soep beter dan de andere?

Om een zo betrouwbaar mogelijke indicatie van de verleggingskosten te krijgen, moeten vele gegevens worden verzameld. In de eerste plaats informatie over de kabels en leidingen. “Daar zit al een stukje onderscheidend vermogen”, vertelt Dick Brouwer, Projectmanager bij Syntax InfraMediairs. “De Klic meldingen geven onvoldoende informatie. We weten welke wegen we moeten bewandelen om zoveel mogelijk data te krijgen.”

Basislagen
De informatie over de kabels en leidingen – onder andere de leeftijd, het materiaal, de diameter en of het om kruisende of langsliggende kabel of leiding gaat – vormt de eerste ‘laag’. “Vervolgens gaan we deze gegevens vectoriseren. Met andere woorden; er wordt een lijnafbeelding gemaakt”, legt Martijn Nijland uit. Hij is CAD-engineer bij Syntax InfraMediairs. “Daarna krijgt iedere kabel of leiding een unieke code die correspondeert met de eigenschappen van deze kabel of leiding.”
Ook de kadastrale gegevens en de gevestigde rechten van de netbeheerders (zakelijk recht) worden in de tekening verwerkt. Dit is de tweede laag. Er zijn vier basislagen, die op elk project worden toegepast. In de derde laag staan de beheergrenzen van de initiatiefnemer en in de vierde laag wordt de reconstructie uitgezet.

Rekenformule
In GIS kunnen alle lagen over elkaar heen worden gelegd zodat een goed totaaloverzicht wordt verkregen. Ook de projectspecifieke eigenschappen kunnen worden verwerkt.
Uiteindelijk worden alle gegevens geëxporteerd naar Excel. “In Excel leggen we een verband met de van toepassing zijnde verleggingsregelingen”, vertelt Nijland. “En dan gaan we berekenen. De formule waarmee wordt gerekend is door onszelf ontwikkeld. De gegevens die eruit rollen zijn voor 75% betrouwbaar dus je krijgt een zeer bruikbare indicatie.” Deze werkwijze vereist ook een gedegen inhoudelijke kennis van de van toepassing zijnde nadeelcompensatieregelingen.

Kortom, met de door Syntax InfraMediairs ontwikkelde methode wordt snel en efficiënt een goede indicatie gegeven. “Een project van duizenden items kan in twee dagen worden gecalculeerd”, vertelt Nijland. Syntax InfraMediairs kan dus wel degelijk soep koken van 1.000 of meer ingrediënten. “Maar het exacte recept houden we voor onszelf.”