Syntax InfraMediairs heeft opdracht gekregen voor detectie en digitale inmeting van OV-net Provincie Flevoland. Het betreffen 13 kruisingen die in het kader van de Wion ingemeten worden. De opdracht wordt uitgevoerd voor Tekenbureau Gert van den Brink. De detectie vindt plaats met behulp van Vivax vLocPro detectieapparatuur. Vervolgens worden de kabels met GPS meetapparatuur vastgelegd op GBKN. De toegepaste meetapparatuur werkt met de Yuma tablet waarop Civil 3D is geïnstalleerd. Vervolgens worden de coördinaten van de masten en de ligging van de kabel gemeten en automatisch de lijnen getekend en de objecten geplaatst. Optimale efficiëntie en minimale nabewerking op kantoor.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn met betrekking tot kabeldetectie? Onze collega Dick Brouwer informeert u graag over de mogelijkheden! U kunt hem bereiken via email: d.brouwer@syntax-infra.nl of telefoonnummer: 0341- 262626