afbeelding_tunnel_1_normal[1]NUNSPEET – Kort geleden heeft Syntax InfraMediairs de opdracht gekregen om de kabels en leidingen te verleggen bij de A2 landtunnel. De bouwcombinatie die voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de werkzaamheden uitvoert heeft het verleggen van de kabels en leidingen turnkey uitbesteed aan Syntax InfraMediairs.

De tunnel kwam onlangs in het nieuws omdat deze nagenoeg is afgebouwd, maar de komende twee jaar nog niet in gebruik kan worden genomen. Hiervoor wordt een tijdelijke weg gebouwd om aan de eis van het ministerie te voldoen. Syntax InfraMediairs voert daarbij de regie tussen en over de 20 verschillende eigenaren van de kabels en leidingen die bij het project zijn betrokken. Het rijk financiert grotendeels de aanleg van deze tunnel maar lange tijd wilde de Gemeente Utrecht geen ‘veiligheidsverklaring’ afgeven. Dat leverde een behoorlijke vertraging op.

• Op de foto een animatie-still van de inmiddels beroemde tunnel (bron: Rijkswaterstaat)