Syntax InfraMediairs presenteert Klicweb

Artikel 2 KlicwebWie gaat graven, is volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht een graafmelding bij zich te hebben. Syntax InfraMediairs ontwikkelde een systeem waarmee u tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm mee kunt nemen naar de graaflocatie en waarmee ook de functionele voorbereiding kan worden verbeterd. Klicweb voldoet aan de WION, is zeer gebruiksvriendelijk en werkt op nagenoeg op ieder mobiel apparaat.

Bedenken, uitwerken, ontwikkelen, testen, aanpassen en nogmaals testen. Met de realisatie van Klicweb is alles tot in detail uitgedacht, toegepast en getest. Het systeem is klaar voor de praktijk! Lees meer…

Nieuwe mogelijkheden rond verlegregelingen biedt gemeenten kansen

Aanpassing Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Rheden

Artikel 3 Gem RhedenBij omvangrijke infraprojecten lopen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen soms hoog op. Volgens afspraken die in het (verre) verleden zijn gemaakt, is de gemeente meestal verantwoordelijk voor betaling van een groot deel van deze kosten. Inmiddels is bepaald dat gemeenten oude (privaatrechtelijke) verlegregelingen mogen opzeggen om vervolgens een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Dit kan leiden tot een structurele kostenbesparing.

Toen Vitens bij de Gemeente Rheden aanklopte om een nieuw contract af te sluiten, werd besloten om de mogelijkheden rond deze verlegregeling nader te onderzoeken. Johannes Rodenhuis reisde naar Rheden en gaf een presentatie over de nadeelcompensatieregeling. Lees meer…

Constructieve samenwerking voor realisatie Waterfront

‘Neem de nutsvoorzieningen serieus!’

Artikel 4 BoskalisIn Harderwijk wordt ongeveer 40 hectare grond bouwrijp gemaakt voor één van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van Nederland; het Waterfront. Boskalis Nederland maakt deel uit van het Consortium, van waaruit de werkzaamheden worden gecoördineerd, en voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit.

Kees de Boer, Projectleider bij Boskalis, is al vele jaren werkzaam in de aannemerij. Hij weet hoe het werkt. “Bij het onderwerp ‘kabels en leidingen’ begint iedereen te zuchten. Toen we in 2006 echt slagen moesten maken op dit onderdeel, vonden we een partij die zodanig te werk ging dat het een zucht van verlichting werd. We werden ontzorgd.” Lees meer…