Het verleggen van kabels en leidingen in Amsterdam project Zuidasdok

Sinds eind 2017 is Syntax InfraMediairs binnen het consortium van ZuidPlus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor) aangesteld om de verleggingen voor project Zuidasdok in goede banen te leiden. Het project Zuidasdok heeft als doel om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de Rijksweg A10 Zuid verbreed van 4 naar 6 rijstroken en deels ondergronds gebracht. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en vernieuwd en de verkeerknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer heringericht.

Om dit te realiseren is het van belang dat conflicterende kabels en leidingen voortijdig verlegd, verwijderd of beschermd zijn. Syntax InfraMediairs is van start gegaan met het in kaart brengen van de raakvlakken tussen het civiele ontwerp en de kabels en leidingen om vervolgens maatregelen te kunnen treffen bij deze conflictgebieden. Onderdeel voor het bepalen van het raakvlak en het bepalen van de ontwerpoplossing is het graven van proefsleuven. De aangetroffen kabels en leidingen worden met speciaal daarvoor ontwikkelde meetapparatuur van Unovica ingemeten en inzichtelijk gemaakt t.o.v. het ontwerp. De netbeheerders werden vervolgens op de hoogte gebracht van de conflicterende ligging van hun kabels & leidingen.

Het team van K&L coördinatoren en engineers gaat onder leiding van de Senior Consultant van Syntax InfraMediairs vervolgens samen met opdrachtgever, opdrachtnemer en netbeheerder aan de slag. Er worden zo goed mogelijke technisch en maatschappelijk verantwoorde oplossingen uitgewerkt. Dit wordt ingebed in de WIOR (Werken in de Openbare Ruimte) door de wenstracéprocedure te doorlopen. Daaropvolgend worden de verleggingen van de kabels en leidingen gerealiseerd. Om schade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van het project te voorkomen en om de juiste maatregelen te treffen, zijn er proefsleuven gegraven. Daarnaast is er een K&L Loket ingericht met als doel om graafschade binnen het project van ZuidPlus te voorkomen.

Syntax InfraMediairs presenteert Klicweb

Artikel 2 KlicwebWie gaat graven, is volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht een graafmelding bij zich te hebben. Syntax InfraMediairs ontwikkelde een systeem waarmee u tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm mee kunt nemen naar de graaflocatie en waarmee ook de functionele voorbereiding kan worden verbeterd. Klicweb voldoet aan de WION, is zeer gebruiksvriendelijk en werkt op nagenoeg op ieder mobiel apparaat.

Bedenken, uitwerken, ontwikkelen, testen, aanpassen en nogmaals testen. Met de realisatie van Klicweb is alles tot in detail uitgedacht, toegepast en getest. Het systeem is klaar voor de praktijk! Lees meer…

Nieuwe mogelijkheden rond verlegregelingen biedt gemeenten kansen

Aanpassing Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Rheden

Artikel 3 Gem RhedenBij omvangrijke infraprojecten lopen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen soms hoog op. Volgens afspraken die in het (verre) verleden zijn gemaakt, is de gemeente meestal verantwoordelijk voor betaling van een groot deel van deze kosten. Inmiddels is bepaald dat gemeenten oude (privaatrechtelijke) verlegregelingen mogen opzeggen om vervolgens een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Dit kan leiden tot een structurele kostenbesparing.

Toen Vitens bij de Gemeente Rheden aanklopte om een nieuw contract af te sluiten, werd besloten om de mogelijkheden rond deze verlegregeling nader te onderzoeken. Johannes Rodenhuis reisde naar Rheden en gaf een presentatie over de nadeelcompensatieregeling. Lees meer…