Medewerkers

Het hart van de Syntax Infra Services bedrijven wordt gevormd door:

drs. ing. Erik Rodenhuis
Studeerde onder andere technische bedrijfskunde en bedrijfseconomie aan de universiteiten van Amsterdam en Odense, Denemarken. Nadien werkte hij onder meer aan succesvolle projecten voor Fokker Aircraft Services, het Deense Damixa, Roelofsen Groep en A.Hak
Reijer Roelofsen
Was ruim 25 jaar werkzaam bij een aannemingsbedrijf op het gebied van kabels en leidingen, zowel uitvoerend als in managementfuncties. Recentelijk enige jaren interim-manager bij verschillende opdrachtgevers in de weg- en waterbouw. DE expert op het gebied van maakbaarheid.
Johannes Rodenhuis
Langdurige ervaring in diverse functies binnen de energiesector.Zeer ervaren (tactisch en operationeel) op het gebied van kabels en leidingen: het proces van verleggen, toepassen van nadeelcompensatie, risicoanalyse en kostencalculatie.
ing. Dick Brouwer
Specialist op het gebied van boortechnieken, boorplannen en vergunningen. De medewerker die qua kennis en ervaring de werkvelden spoorgerelatieerde werken, civiele techniek, cultuurtechniek en kabels & leidingen naadloos aan elkaar weet te verbinden. Deskundig op het gebied van ontwerp, berekeningen, verleggingsmanagement en nadeelcompensatie. Dick is gediplomeerd Algemeen Pijpleidingingenieur van Stichting Pipeliner en Avans+
mr. Frank van de Wiel
De vaste juridisch adviseur. Naast kennis van het reguliere ondernemingsrecht, De jurist met 12 jaar juridische ervaring op het gebied van verleggingen, opgedaan bij een grote landelijke netwerkbeheerder.
ir. Johan Jansen
Adviseur. Gespecialiseerd op het gebied van NKL1999 en Telecomwet. Ruime ervaring met de begeleiding van verleggingen van K&L, van de start van het proces tot de werkelijke verlegging. Heeft met name gewerkt voor samenwerkingsverbanden met gemeenten en andere overheden. Is bij Rijkswaterstaat o.a. betrokken geweest bij het project A2 Holendrecht tot Oudenrijn en de A12 Utrecht – Maarsbergen.
Gerard van der Wel
Was tientallen jaren actief binnen de waterbranche op verschillende managementposities en technische posities. Kent alle technische in-outs binnen het water distributievlak. Recentelijk enige jaren interim-manager bij buitenlandse drinkwaterprojecten werkzaam geweest.
Martijn Nijland
Is na zijn middelbare beroepsopleiding een aantal jaren werkzaam geweest als tekenaar in de civiele techniek. Deze ervaring is een pré voor de verwerking van kabels en leidingen op rekening voor Syntax InfraMediairs. Zijn passie voor ICT garandeert nauwkeurige nadeelcompensatiecalculaties, VTA’s en POS’en. Voor verdere optimalisatie investeren Martijn en Syntax in een deeltijd-studie HBO informatica.
Erica Kinkelaar
Heeft ruim 18 jaar ervaring met acquisitie en klantenbeheer.
Vindt het een uitdaging om bestaande en nieuwe partijen op de hoogte te brengen / houden van de steeds uitbreidende diensten, expertise en producten van Syntax.
dr. Annius Groenink
Consultant GEO ICT. Ruim 25 jaar ervaring in software-ontwikkeling en advies. Eerder actief in hosting, zoekmachines voor online media en zorgautomatisering.
Sterk in het inleven in de behoefte van professionals en dit snel vertalen in praktische ICT-oplossingen.
Martha Firlit
Vanuit onze vestiging in Polen biedt zij ondersteuning in het zoeken naar en matchen van kandidaten voor vacatures. Heeft goed zicht op de marktwerking in Polen, door jarenlange ervaring als recruiter.